Thông Báo khác

Thông báo sinh viên thôi học năm 2017-2018

  • 07/09/2018
  • Thông Báo khác

Hiện nay khoa đang nhận đơn đăng ký học lại của sinh viên thuộc diện bị thôi học năm 2017-2018
Những sinh viên thuộc diện thội học mà bị cảnh báo thì đơn không cần địa phương xác nhận, những sinh viên còn lại đơn vẫn có xác nhận của địa phương. 
Những sinh viên bị thội học 2017-2018 đầu năm vẫn đăng ký được trên mydtu thì vẫn đi học bình thường với lớp đã đăng ký, nhưng phải làm đơn gởi về khoa đến ngày 20/9/2018. (Những sinh viên Ko làm đơn coi như không có tên trong danh sách)

Các tin khác