Thông Báo khác

Thông báo nhận khen thưởng

  • 12/01/2018
  • Thông Báo khác

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách đến khoa nhận giấy khen và giấy mời nhận tiền thưởng. Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Các tin khác