Thông Báo khác

Thông báo nhận BHYT SV

  • 07/11/2018
  • Thông Báo khác

Đã có thẻ BHYT Sinh viên mua từ tháng 8/2018 đến ngày 20/10/2018

(Một số lưu ý trong file đính kèm)

File đính kèm:

Các tin khác