Thông Báo khác

Lịch gặp CVHT lớp K19EVT

  • 04/05/2016
  • Thông Báo khác

Các bạn SV lớp K19EVT có tên trong danh sách đính kèm  lên gặp cố vấn học tập vào chiều ngày 5/5/2016 từ 14h-16h30, tại khoa P.503QTrung. Các bạn nhớ đi đúng lịch và đầy đủ, bạn nào bị trùng lịch học phải báo lại với CVHT.

File đính kèm:

Các tin khác