Thông Báo khác

Thông báo làm đơn xét giảm học phí

  • 01/11/2018
  • Thông Báo khác

Hiện nay nhà trường đang xét giảm học phí năm học 2018-2019, những bạn sinh viên trong diện xét giảm làm đơn và điền thông tin đầy đủ, riêng thông tin kết quả học tập và điểm rèn luyện các bạn để nguyên không điển và mang lên Khoa (Khoa điền kết quả vào 2 cột đó).
Hạn cuối nhận đơn đến ngày 15/11/2018.

Các tin khác