Thông Báo khác

Thông báo gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tuần 35

  • 01/04/2016
  • Thông Báo khác

Các bạn SV thực tập tại Công Ty Tiến Đàng do thầy Tuấn hướng dẫn, gặp thầy vào 14h chiều chủ nhật ngày 2/4/2016, tại phòng 504 khu D cơ sở Hòa Khánh Nam.
Đề nghị các bạn đi đông đủ và đúng giờ!
Thầy Tuấn
CHú ý: Tuần sau (tuần 36) là hết thời gian thực tập, các bạn nộp báo cáo thực tập cho thầy chậm nhất vào chiều thứ năm (7/4/16).

Các tin khác