Thông Báo khác

Thông báo gặp giảng viên hướng dẫn thực tập lớp K19ECD tuần 37

  • 14/04/2016
  • Thông Báo khác

Các bạn SV thực tập tại Công Ty Tiến Đàng do thầy Tuấn hướng dẫn, gặp thầy vào 7h sáng thứ 6 ngày 15/4/2016, tại phòng 504 khu D cơ sở Hòa Khánh Nam.

Khi đi các bạn mang theo mạch . Bạn nào bổ sung tập báo cáo thì mang thêm.

Đề nghị các bạn đi đông đủ và đúng giờ!
Thầy Tuấn.
Chú ý: Mạch chạy hay không chạy cũng mang theo.

Các tin khác