Thông Báo khác

Thiết kế mạch với Altium Designer và hướng dẫn làm mạch PCB

  • 20/10/2020
  • Thông Báo khác

Thiết kế mạch với Altium Designer và hướng dẫn làm mạch PCB
💥Thời gian và địa điểm tổ chức:
Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ 5 ngày 29/10/2020
Địa điểm: P. 501, Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam
💥 Nội Dung:
1/ Tìm hiểu phần mềm Altium
2/ Tìm hiểu về cách vẽ sơ đồ nguyên lý
3/ Tìm hiểu về thiết kế mạch in
4/ Tìm hiểu máy Splash Center
5/ CCD/ATC CNC Machine
6/ Hệ thống bể mạ xuyên lỗ Compacta 40 2Cu
7/ Máy đánh mạch RBM 300
8/ Máy Ép Film RPL419P
9/ Máy chụp Film Hellas
10/ Máy OutFilm Filmstar Plus.
11/ Splash máy hiện ảnh
12/ Ne-cut cắt mạch
💥Hình thức đăng ký và thời hạn:
👉Hình thức đăng ký: comment trực tiếp trên bài đăng với nội dung (Họ tên, SĐT, Email, Lớp)
👉Thời hạn : từ ngày 20/20/2020 đến 28/20/2020
👉Mọi chi tiết xin liên hệ T. Đức (SĐT: 0977338727) hoặc email: nguyenpcongduc@dtu.edu.vn, Phòng Thí Nghiệm Khoa Điện - Điện tử, P.402 Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam.
Không có mô tả ảnh.

Các tin khác