Thông Báo khác

Mua đồng phục thể dục tại Trung tâm GD TC & QP

  • 02/01/2020
  • Thông Báo khác

THÔNG BÁO

V/v mua đồ thể dục

            Kính gửi: Các khoa

            Nay Trung tâm GDTC&QP thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K25 về việc mua đồ thể dục.

            Sinh viên K25 tập trung mua đồ thể dục theo lớp vào ngày đầu tiên học thể dục.

            Gía: 45.000/bộ

            Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên.

            Trân trọng!

Các tin khác