Thông Báo khác

Hạn cuối nộp điểm rèn luyện

  • 02/01/2017
  • Thông Báo khác

Sinh viên lớp K21EDT1 và K19EDT1 nào chưa nộp điểm rèn luyện kèm bảng pho to bảo hiểm y tế, hạn cuối chiều thứ 4 từ 13h00-16h00 ngày (4/1/2017) tại văn phòng khoa P503QT. 

Các tin khác