Thông Báo khác

LỊCH GẶP CVHT K19EDT1( cập nhật)

  • 24/08/2015
  • Thông Báo khác

SINH VIÊN LỚP K19EDT1 GẶP GIÁO VIÊN CVHT THEO LỊCH ĐÍNH KÈM.

KHI ĐI NHỚ MANG THEO TIỀN MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2015-2016,

SINH VIÊN NÀO ĐÃ CÓ BẢO HIỂM Ở GIA ĐÌNH MANG THEO THẺ BẢO HIỂM

File đính kèm:

Các tin khác