Thông Báo khác

Tổ chức cuộc thi CDIO lần thứ 4 khoa Điện – Điện tử

  • 08/11/2018
  • Thông Báo khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Khoa Điện – Điện tử                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

             --------------                                                                           ---------o0o-------

                                                                                                    Đà Nẵng, ngày 9/11/2018

                                                         KẾ HOẠCH

                          (V/v Tổ chức cuộc thi CDIO lần thứ 4 khoa Điện – Điện tử)

 

Kính gửi:       Ban giám hiệu trường ĐH Duy Tân         

I. MỤC ĐÍCH 

  • Tiếp theo sự thành công của cuộc thi CDIO của 3 lần trước năm 2015, 2016 vằ năm 2017 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy CDIO, giúp cho sinh viên có hứng thú, tích cực trong việc học CDIO.
  • Nâng cao khả năng làm việc nhóm cho sinh viên.
  • Giúp cho giảng viên và sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, nâng cao năng lực trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
  • Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt ngoại khoá cho cán bộ giảng viên khoa.

Nay khoa Điện-Điện tử có kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế mạch CDIO lần thứ 4 năm 2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Dự kiến thời gian: 7h sáng chủ nhật ngày 02/12/2018.

Địa điểm: Khu thí nghiệm P.501-502-504-505 Khu nhà D cơ sở Hoà Khánh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn thể sinh viên các khoá K22+K23.

IV. BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

1. TS. Hà Đắc Bình – Trưởng ban

2. ThS. Ngô Lê Minh Tâm – Phó ban thường trực

3. ThS. Võ Minh Thông - Ủy viên

4. ThS. Võ Tuấn - Ủy viên

5. ThS. Trương Văn Trương - Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên

7. ThS. Lê Phượng Quyên - Ủy viên.

8. ThS. Nguyễn Phạm Công Đức - Ủy viên thư ký

9. ThS. Huỳnh Bá Cường - Ủy viên

10. ThS. Nguyễn Thế Tâm - Ủy viên

11. ThS Nguyễn Anh Nhật - Ủy Viên

V. NỘI DUNG CUỘC THI

Sinh viên các khoá được tổ chức thành từng nhóm không quá 3 sinh viên và đăng ký tham gia thi ở các tiểu ban sau:

TIỂU BAN 1: DÀNH CHO K23 + K24

Cho sẵn linh kiện, mạch in (có in sẵn linh kiện trên mạch), sơ đồ nguyên lý và dụng cụ. Yêu cầu lắp ráp mạch và test cho mạch chạy theo nguyên lý hoạt động của mạch.

Thời gian thực hiện: 2h

Đánh giá:

Mục đánh giá

Điểm đánh giá

Lắp ráp đúng linh kiện

20

Nốt hàn

20

Hoạt động đúng nguyên lý

20

Thẩm mỹ

10

Thời gian

30

Tổng cộng

100

TIỂU BAN 2: DÀNH CHO K22 

Cho sẵn linh kiện, mạch in (không in sẵn linh kiện trên mạch), sơ đồ nguyên lý và dụng cụ. Yêu cầu lắp ráp mạch và test cho mạch chạy theo nguyên lý hoạt động của mạch.

Thời gian thực hiện: 2h

Đánh giá:

Mục đánh giá

Điểm đánh giá

Lắp ráp đúng linh kiện

20

Nốt hàn

20

Hoạt động đúng nguyên lý

20

Thẩm mỹ

10

Thời gian

30

Tổng cộng

100

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi tiểu ban: 1 giải nhất + 1 giải nhì + 1 giải ba.

Mỗi giải thưởng là giấy khen + 1 bộ công cụ đồ nghề điện tử, trị giá cụ thể: 01 giải nhất (500.000) + 01 giải nhì (400.000) + 01 giải ba (300.000)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nội dung công việc cụ thể là:

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CÁ NHÂN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1

9/11/2018

Trình kế hoạch đến phòng chức năng và Ban Giám hiệu nhà trường xét duyệt

Trưởng ban tổ chức

2

15/11/2018

Họp định hướng trong Ban tổ chức cuộc thi. Giao nhiệm vụ ra đề và nhiệm vụ chuẩn bị vật tư cho cuộc thi.

Ban Tổ chức và tổ thư kí

3

16/11/2018

Thông báo tới toàn thể sinh viên

Ban tổ chức và tổ thư kí

4

15/11 – 1/12/2018

 Ban Tổ chức tiếp nhận đề bài thi và chuẩn bị vật tư

Ban tổ chức và tổ thư kí

5

1/12/2018

Công tác chuẩn bị tổ chức hội thi

Ban tổ chức và tổ thư kí

6

2/12/2018

Cuộc thi bắt đầu

Ban tổ chức, giảng viên và sinh viên.

       

P/S: Hạn cuối đăng ký: 30/11/2018.
Hình thức đăng ký: Các bạn comment trực tiếp trên page tên đội, tên thành viên, lớp, email, sđt để đăng ký tham gia nhé

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

                                                                                                                       TS. Hà Đắc Bình

Các tin khác