Thông Báo khác

Lịch cố vấn học tập K18EVT

  • 06/01/2015
  • Thông Báo khác

Các bạn sinh viên K18EVT chưa nộp bản đánh giá rèn luyện nhanh chóng hoàn thành và nộp về Khoa cho CVHT vào lúc 8h ngày 9/1/2015. Đề nghị các bạn điền thông tin và tự đánh giá đầy đủ trước khi đến gặp CVHT.

Các tin khác