Thông Báo khác

Điều kiện - Quy trình - Mẫu đơn xin giảm học phí năm học 2018-2019

  • 16/10/2018
  • Thông Báo khác

Thời gian nhận xét đơn miễn giảm: từ ngày 15/10 - 15/11/2018

Địa điểm nộp đơn: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 108- cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh)

File đính kèm:

Các tin khác