Thông Báo khác

Điểm rèn luyện tổng hợp khóa K20

  • 04/12/2018
  • Thông Báo khác

Các bạn sinh viên khóa K20EDT+K20EVT+K20ETS+D22EVT!
Xem điểm rèn luyện toàn khóa của mình, nếu có gì thắc mắc các bạn trực tiếp đến khoa làm việc.

Hạn chót đến hết ngày 8/12/2018. Sau thời gian trên Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Các tin khác