Thông Báo khác

Địa điểm thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

  • 04/03/2019
  • Thông Báo khác

Cơ sở 1: 137 Nguyễn Văn Linh. Đà Nẵng  (21 Nguyễn Văn  Linh cũ)

Cở sở 2: 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Cơ sở 3: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 6/3/2019 đến hết ngày 16/3/2019

Lưu ý: Riêng Học phí hệ Từ xa & Bằng 2, các khoản Lệ phí chỉ thu tại 137 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng)

File đính kèm:

Các tin khác