Thông Báo khác

Danh sách cơ sở KCB BHYT thông tuyến

  • 07/11/2018
  • Thông Báo khác

Từ ngày 01/01/2016 thực hiện chính sách “THÔNG TUYẾN QUẬN, HUYỆN” thẻ BHYT ghi “Nơi ĐK KCB BĐ: Trung tâm y tế quận Thanh Khê, Hải Châu” được khám tại tất cả TTYT các quận, huyện (BV cấp quận, huyện) kể cả tỉnh khác, phòng Khám Đa Khoa, Trạm y tế các phường và các trạm y tế công ty doanh nghiệp có đăng ký khám BHYT. (Xem file đính kèm thông báo DS cơ sở KCB BHYT của Bảo Hiểm Xã hội Đà Nẵng).

File đính kèm:

Các tin khác