Thông Báo khác

Đăng ký học môn thay thế Hường nghiệp 3

  • 22/03/2019
  • Thông Báo khác

Các bạn sinh viên thân mến!

Hiện nay lớp Hướng nghiệp 3 đã không còn tổ chức đào tạo trong khung chương trình, môn này sẽ được học môn thay thế. Khoa thông báo đến các bạn sinh viên còn nợ môn hướng nghiệp 3 nộp đơn đăng ký gửi về Khoa đến hết ngày 25/03/2019. Mọi sự chậm trễ Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào của Sinh viên.

Các tin khác