Thông Báo khác

Thông báo CVHT K21EDT1

  • 02/01/2019
  • Thông Báo khác

Sinh viên lớp K21EDT1 lúc 9h00 ngày 4/1/2019 lên thư viện Hòa Khánh gặp Giảng viên CVHt.

Khi đi nhớ mang theo phiếu đánh giá rèn luyện và photo bảo hiểm y tế kèm theo.

Các tin khác