Kết quả học tập

Danh sách XLKQHT thôi học năm 2019-2020

  • 18/11/2020
  • Kết quả học tập

Các bạn sinh viên thân mến!

Hiện nay nhà trường đã có danh sách những sinh viên bị thôi học năm 2019-2020. Bạn sinh viên nào có nhu cầu đi học lại thì làm đơn xin học lại có xác nhận của địa phương và nộp về Khoa. (Mẫu đơn có trên trang web khoa)

Đầu tháng 12.2020 Trường sẽ gởi quyết định buộc thôi học trả về địa phương quản lý.

Trân trọng.

Các tin khác