Hoạt động ngoại khóa

sinh viên ngành điện tự động khóa K20 đăng ký đi kiến tập

  • 25/09/2017
  • Hoạt động ngoại khóa

Sinh viên có mong muốn đi kiến tập tại doanh nghiệp cho có kinh nghiệm, vào link đính kèm điền thông tin của mình.

Hạn cuối chiều 26/9/2017

https://drive.google.com/file/d/0B0k8KTvqJ3LfbTBDdm55d2VPeEE/view?usp=sharing

Các tin khác