Hoạt động ngoại khóa

Đăng ký lớp học I-Pitch do Vingroup- Vintech City tài trợ và trực tiếp giảng dạy

  • 02/11/2019
  • Hoạt động ngoại khóa

I-Pitch do Vingroup- Vintech  City tài trợ và trực tiếp giảng dạy 

Khóa học hướng dẫn về cách Pitching một dự án bằng tiếng anh, Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những chia sẻ về nghề nghiệp.
Thông tin về chương trình. https://bit.ly/2JuCs3J
Link đăng kí: https://bit.ly/2PFVnN0
Số lượng: Chỉ 30 suất tham gia.
Deadline đăng kí: 12h ngày 4.11.2019

Các tin khác