Hoạt động ngoại khóa

Đăng ký thực tập tại Mabuchi Đà Nẵng

 • 01/07/2019
 • Hoạt động ngoại khóa
 • lephuongquyen

Sinh viên năm 3,4 tham dự Ngày hội Việc làm (07/6/2019)

 • 28/05/2019
 • Hoạt động ngoại khóa
 • luonghaqueyen

SPVB GIÁM SÁT SẢN XUẤT TÀI NĂNG 2019

SPVB GIÁM SÁT SẢN XUẤT TÀI NĂNG 2019

 • 08/03/2019
 • Hoạt động ngoại khóa
 • nguyenphamcongduc

CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN

 • 08/01/2019
 • Hoạt động ngoại khóa
 • lephuongquyen

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp sinh viên

 • 17/12/2018
 • Hoạt động ngoại khóa
 • luonghaqueyen