Quan hệ Doanh nghiệp

Cơ hội thực tập cho sinh viên năm cuối khoa Điện - Điện Tử

  • 17/07/2020
  • Quan hệ Doanh nghiệp

Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp trước khi hoàn thành chương trình học trở thành tân kỹ sư. Khoa Điện - Điện tử đã liên hệ được chổ thực tâp cho sinh viên năm cuối tại nhà máy X50 Đà Nẵng. Hiện nay khoa còn 5 chổ dành cho các bạn sinh viên đăng ký.

Bạn nào có mong muốn thực tập liên hệ C. Quyên - phuongquyen85@gmail.com

Các tin khác