Quan hệ Doanh nghiệp

Lễ ký kết và hợp tác về việc làm với Công ty CMC TELECOM

  • 18/12/2017
  • Quan hệ Doanh nghiệp

Lễ ký kết và hợp tác về việc làm với Công ty CMC TELECOM

 

Thời gian: 8h00 thứ 7, ngày 23/12 tại phòng 702, cơ sở 03 Quang Trung.

 

 Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Các tin khác