Quan hệ Doanh nghiệp

Sinh viên ngành điện tự động thực tập tại cảng Tiên Sa

  • 12/05/2016
  • Quan hệ Doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội là nhiệm vụ và sứ mạng của các cơ sở đào tạo nhân lực. Trong những năm qua, Khoa Điện - Điện tử,trường Đại học Duy Tân đã có những thành quả nhất định trong công tác đào tạo nhân lực cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Góp phần vào thành quả trên có phần giúp đỡ,  hỗ trợ quý báu của nhiều doanh nghiệp, tổ chức  trong khu vực.

Mục tiêu của đợt kiến tập nhằm giúp các em sinh viên có cơ hội nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp.

Khoa Điện - Điện Tử và Cảng Tiên Sa đã phối hợp tạo cơ hội cho sinh viên K21EDT được kiến tập tại cảng Tiên Sa, nhằm giúp sinh viên có cái nhìn trực quan về hệ thống tự động, nâng cao sự yêu thích cũng như định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

undefinedundefinedundefined

undefined

 

Các tin khác