Quan hệ Doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên

  • 08/01/2021
  • Quan hệ Doanh nghiệp

Nhằm đầu tư phát triển các ngành của khoa Điện - Điện Tử của Trường Công Nghệ - Đại Học Duy Tân, khoa Điện - Điện tử đã mời doanh nghiệp Rockwell Automation về giới thiệu công nghệ mới trong lĩnh vực điều khiển và giám sát tự động hóa, nhằm tìm kiếm cơ hội thực tập cũng như cập những kiến thức mới đang được triển khai trên thực tế các khu công nghiệp hiện nay.

Thông qua đó, đội ngũ giảng viên chuyên viên của khoa có những cái nhìn mới cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp để tiếp cận với công nghệ mới giúp sinh viên khoa có thể có cơ hội cập nhật kiến thức thực tế nhiều hơn.

undefined

undefined

undefined

Các tin khác