Quan hệ Doanh nghiệp

Sinh viên ngành điện tự động thực tập tại cảng Tiên Sa

  • 12/05/2016
  • Quan hệ Doanh nghiệp
  • lephuongquyen

BOSCH tuyển 200 kỹ sư IT, Điện tử và Tự động hóa. Làm việc tại Tp HCM

BOSCH tuyển 200 kỹ sư IT, Điện tử và Tự động hóa. Làm việc tại Tp HCM

  • 19/03/2016
  • Quan hệ Doanh nghiệp
  • administrator

Kiến tập tại VNPT

  • 09/03/2016
  • Quan hệ Doanh nghiệp
  • nguyenlemaiduyen