Ngoại khóa

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC KIẾN TẬP PREMO

  • 19/04/2018
  • Ngoại khóa

CÁC BẠN SINH VIÊN THAM GIA KIẾN TẬP PREMO ĐIỀN GẤP THÔNG TIN VÀO FILE ĐÍNH KÈM (TRONG NGÀY 19/4/2018)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N9XHA9wEdfzMw8Uhs172tJGfa8UJFe092cApM7znTuk/edit#gid=772041228

KHI ĐI NHỚ MANG ĐỒNG PHỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các tin khác