Ngoại khóa

Trải nghiệm thực tế của sinh viên Điện Tự động Đại Học Duy Tân

  • 24/04/2018
  • Ngoại khóa

Ngày 21/4/2018 kết hợp công ty Mabuchi của Nhật, Khoa Điện -Điện Tử trường đại học Duy Tân đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên năm cuối ngành Điện Tự động tham gia kiến tập tại công ty Mabuchi.

undefined

Thông qua buổi kiến tập này khoa đã kiến tạo nên cơ hội thực tập cho sinh viên năm cuối. Thông qua đó, các bạn sinh viên có thể tham gia thực tập tại công ty trước khi tốt nghiệp, nhằm cung cấp thêm kỹ năng cũng như kiến thức thực tế cho các bạn sinh viên trước khi ra trường.

Mabuchi là công ty đã tuyển dụng trực tiếp sinh viên Đại Học Duy Tân vừa tốt nghiệp năm học 2018, nên thông qua lần kiến tập này ban giám đốc nhà máy đã chia sẽ những kinh nghiệm và kỹ năng mà sinh viên cần chuẩn bị trước khi ra trường, đay là những thông tin rất hữu ích, vì thông qua đó sinh viên có  thể chuản bị hành trang tốt hơn cho chặn đường sắp đến.

undefined

undefined

Với tinh thần vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên, Giảng viên khoa Điện  -Điện Tử luôn tạo điều kiện và nhiều cơ hội trải nghiệm cho sinh viên, và hy vọng từ đó sinh viên có hành trang tốt hơn và định hướng được mục tiêu trong quá trình học tập cũng như cơ hội việc làm sau này của mình.

Bộ môn Điện tự động - Khoa Điện - Điện Tử, Đại học Duy Tân

 

undefined

 

Các tin khác