Hợp tác đào tạo

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành điện tự động

  • 09/12/2020
  • Hợp tác đào tạo

Cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối ngành Điện Tự Động. Với sự hỗ trợ cũng như mối quan hệ của khoa Điện - Điện tử với doanh nghiệp. Nay khoa đã tìm kiếm được cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị ra trường của khoa Điện - Điện tử tại doanh nghiệp Thaco Trường Hải ở Quang Nam.

Bạn sinh viên nào có mong muốn phỏng vấn xin viêc tại Thaco Trường Hải - Quảng Nam gửi thông tin liên lạc qua cho cô Quyên: lephuongquyen@duytan.edu.vn để đăng ký danh sách với công ty.

Bạn nào hoàn thành chương trình học và nhận bằng đợt tháng 1/2020 này liên hệ cô để có cơ hội tham gia phỏng vấn và làm việc.