Nghiên cứu Khoa học

Thiết kế hệ thống đo tiếng ồn

  • 19/12/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Ô nhiễm tiếng ồn (Tiếng Anh: Noise pollution hoặc noise disturbance) là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật. Hầu hết ở các nước, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như phương tiện giao thông, vận tải, xe có động cơ, máy bay và tàu hỏa. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sống trong môi trường tiếng ồn cao và thường xuyên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe.

Vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường tiếng ồn là hết sức cần thiết. Hơn nữa, ở một thành phố định hướng phát triển theo hướng du lịch như Đà Nẵng, việc quản lý ô nhiễm tiếng ồn là điều rất cần thiết. Hệ thống giám sát ô nhiễm tiếng ồn sẽ mang lại các lợi ích sau:

  1. Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành;
  2.  Xác định ảnh hưởng của các nguồn gây tiếng ồn riêng biệt hay nhóm các nguồn gây tiếng ồn;
  3. Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát tiếng ồn;
  4. Đánh giá diễn biến ô nhiễm ồn theo thời gian và không gian;
  5. Cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn;
  6. Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

File đính kèm:

Các tin khác