Nghiên cứu Khoa học

hệ thống đèn giao thông thông minh

  • 10/12/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

Nhằm khắc phục tình trạng kẹt xe khi dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, trên thế giới đã nghiên cứu hệ thống đèn giao thông thông thông minh nhằm thay đổi hiệu chỉnh thời gian dừng chờ đèn tín hiệu tùy theo lưu lượng từng luồng xe nhằm giải quyết tối đa tình trạng ùn tắt giao thông khi dừng chờ đèn tín hiệu.

Xem thêm ở link đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác