Nghiên cứu Khoa học

Sinh trắc học

  • 28/02/2020
  • Nghiên cứu Khoa học

Sinh trắc học là nhân tố thể hiện các đặc điểm hành vi hoặc thuộc tính của con người, có khả năng phân biệt người này với người khác như: vân tay, khuôn mặt, giọng nói, mống mắt,... Nó là một công nghệ sư dụng những thuộc tính vật lý hoặc các mẫu hành vi để nhận diện con người. Ví dụ sử dụng vân tay, vân tay được đặt lên một máy cảm biến và sau đó quét vào máy tính để nhận dạng bằng cách so sánh với dữ liệu vân tay được lưu trong cơ sở dữ liệu máy tính.

File đính kèm:

Các tin khác