Nghiên cứu Khoa học

Nguyên lý trải phổ trong CDMA

  • 16/08/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

Trải phổ là cung cấp tất cả các tiềm năng tần số và thời gian đồng thời cho mọi thuê bao, khống chế mức công suất phát từ mỗi thuê bao đủ để duy trì một tỷ số tín hiệu/tạp âm theo mức chất lượng yêu cầu.

Mời xem tiếp ở file đính kèm.

 

Các tin khác