Nghiên cứu Khoa học

Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Silvaco TCAD

  • 14/05/2020
  • Nghiên cứu Khoa học

Phần mềm mô phỏng Silvaco TCAD được phát triển bởi công ty Silvaco (California, Mỹ). TCAD (Technology Computer Aided Design) được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển các linh kiện bán dẫn, VLSI,...TCAD được sử dụng trong công nghiệp bán dẫn giúp hiểu biết sâu hơn về cơ sở vật lý, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.

File đính kèm:

Các tin khác