Nghiên cứu Khoa học

Giới thiệu về nghiên cứu phát triển "Large-capacity hybrid SiC power module"

  • 14/05/2020
  • Nghiên cứu Khoa học

Mitsubishi Electric (Nhật Bản) đã nghiên cứu và phát triển thành công hybrid SiC power module dung lượng lớn và đã đưa vào sử dụng trong các inverter dành cho railcar traction. Railcar sử dụng inverter được đưa vào sử dụng trong hoạt động thương mại từ tháng 2 năm 2012, và đã cho thấy được rằng ứng dụng SiC power modules đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng. 

Các tin khác