Nghiên cứu Khoa học

Giới thiệu bộ điều khiển động cơ xe hơi điện

  • 17/07/2020
  • Nghiên cứu Khoa học
  • https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v2/master/en/semiconductor/application/automotive-engine-control/SolutionProposal_SP30_AutomotiveEngineControl-R17_E.pdf

Các linh kiện bán dẫn được nghiên cứu phát triển bởi công ty Toshiba (Japan) được ứng dụng trong bộ điều khiển động cơ xe hơi điện.

Các tin khác