Nghiên cứu Khoa học

Danh sách các công trình đã công bố trong năm học 2017-2018

  • 25/07/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

[1]. Dac-Binh Ha and Sang Quang Nguyen. Outage Performance of Energy Harvesting DF Relaying NOMA networks. Mobile Networks and Applications, 2017.

[2]. Huy T. Nguyen, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, Won J. Hwang. Cognitive Heterogeneous Networks with Unreliable Backhaul Connections. Mobile Networks and Applications, 2017.

[3]. Van Nhan Vo, Tri Gia Nguyen, Chakchai So-In, Dac-Binh Ha. Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks with a Friendly Jammer. IEEE Access, 11/2017.

[4]. Sunyoung Lee, Trung Q. Duong, Daniel Benevides da Costa, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen. Underlay Cognitive Radio Networks with Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access. IET Communications.

[5]. Sang Quang Nguyen, Dac-Binh Ha. Outage Probability Analysis of Single Energy Constraint Relay NOMA Network. International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM2017), Sep. 4, 2017, HCMC, Vietnam.

[6]. Binh Dac Ha, Dong T Tran, Bao N Le. A Proposal of the C-D-I-E Model to Improve Students’ Innovation Capability. The 13th International CDIO Conference 2017, Canada.

[7]. Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình. Secrecy Performance Analysis of QoS-based Non-Orthogonal Multiple Access Networks Over Nakagami-m Fading. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications&Computing – SigTelCom2018.

[8]. Trong-Tuan Nguyen, Van-Cuong Nguyen, Thang Viet Huynh, Que-Yen Ha Luong, Thanh-Hai Dang. Performance Enhancement of Encryption and Authentication IP cores for IPSec based on Multiple-Core Architecture and Dynamic Partial Reconfiguration on FPGA. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing – SigTelCom2018.

[9]. Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh, Dương Tấn Quốc. Thiết kế thuật toán điều khiển trượt đồng bộ cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do trong hệ tọa độ khớp chủ động. Hội nghị - Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017), 12/2017, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

[10]. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum. Cooperation in NOMA Networks Under Limited User-to-User Communications: Solution and Analysis. 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15-18/4/2018, Barcelona, Spain.

[11]. Nguyễn Văn Long, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình. Phân tích khả năng bảo mật lớp vật lý mạng đa truy cập phi trực giao NOMA 5G cho đường truyền lên. Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quy Nhơn, 2017.

Các tin khác