Nghiên cứu Khoa học

Đánh giá hiệu năng mạng NOMA cho đường truyền lên

  • 18/10/2017
  • Nghiên cứu Khoa học

Trong bài báo này, tôi nghiên cứu đánh giá hiệu năng của cơ chế phi trực giao (NOMA) trong đường lên của mạng 5G. Mô hình được khảo sát trong bài báo này gồm 1 trạm cơ sở và 2 người dùng với hệ số kênh truyền,khoảng cách… khác nhau. Chúng tôi nghiên cứu các biểu thức liên quan đến thông số như xác suất dừng hệ thống, thông lượng hệ thống,xác xuất lỗi kí tự. Ngoài ra, tôi còn khảo sát hiệu năng của hệ thống này theo các thông số như khoảng cách,công suất phát. Sau đó các biểu thức sẽ được kiểm chứng bằng cách vẽ các biểu đồ với công cụ Matlab để kiểm nghiệm.

File đính kèm:

Các tin khác