Sứ mạng

Sứ mạng của khoa Điện- Điện tử

  • 26/09/2017
  • Sứ mạng
  • ngoleminhtam

Sứ mạng của khoa Điện- Điện tử

Sứ mạng của Khoa Điện - Điện tử là cam kết cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng cần thiết cho những công việc chuyên môn và nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực ở địa phương và trên toàn cầu.

  • 12/04/2019
  • Sứ mạng
  • hadacbinh