Kĩ năng mềm

Ngành Cơ Điện tử

  • 23/10/2017
  • Kĩ năng mềm

Giữa việc học để được điểm cao và việc học để đi làm ngoài thực tế sẽ rất khác nhau, vậy nếu muốn học để đi làm thì ngành tự động hóa chúng ta nên học gì? 

[Chuyện trò] Ngành tự động hóa - Học gì để đi làm?
Hướng công nghiệp: 

  • PLC (môn này thì khá gần thực tế, nhưng vấn đề kiến thức trong giảng dạy có vẻ tụt lại phía sau so với thực tiễn mất rồi).
  • SCADA.
  • Tự động hoá công nghiệp.
  • Điện tử Công suất & Ứng dụng: Cùng Đo lường Công nghiệp được coi là 2 môn xương sống của Ngành Tự động hoá Điều khiển; ra thực tế thì các em sẽ cần tới nó ngay thôi, chắc chắn 100%; những người anh biết đang làm việc và thành công thì có liên quan đến nó rất nhiều.

Ngoài ra có thể thêm các môn khác các em thấy phù hợp như Tin học Công nghiệp, Mạng Công nghiệp, Thuỷ khí.

Hướng lập trình điều khiển hệ thống nhúng

  • Hệ thống Điều khiển nhúng.

Hướng Robot - điều khiển thông minh

  • Trí thông minh nhân tạo (khuyến khích đọc thêm, tài liệu trong trường không đủ đâu).
  • Kỹ thuật Robot.
  • Điều khiển sinh học.

Ngoài ra có thể thêm một vài môn như Xử lý ảnh, Nhập môn điều khiển thông minh, Thị giác máy,...

Các tin khác