Kĩ năng mềm

Cài đặt mạng VPN loại truy cập từ xa theo giao thức Tunneling điểm-nối-điểm (PPTP)

  • 18/12/2017
  • Kĩ năng mềm

VPN ở đây được đơn giản hóa với 5 máy tính cần thiết đóng các vai trò khác nhau trong một mạng riêng ảo.

- Máy tính chạy Windows Server, phiên bản Enterprise Edition, đặt tên là DC1, hoạt động như một trung tâm điều khiển domain (domain controller), một máy chủ DNS (Domain Name System), một máy chủ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) và một trung tâm chứng thực CA (certification authority).

- Máy tính chạy Windows Server, bản Standard Edition, mang tên VPN1, hoạt động như một máy chủ VPN. VPN1 được lắp đặt 2 adapter mạng.
Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác