Kĩ năng mềm

4 ĐIỀU QUAN TRỌNG KHI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP

4 ĐIỀU QUAN TRỌNG KHI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP

 • 18/09/2019
 • Kĩ năng mềm
 • nguyenphamcongduc

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

 • 18/01/2019
 • Kĩ năng mềm
 • ngoleminhtam

Hướng dẫn biên dịch OpenCV cho ARM trên Linux

 • 18/01/2019
 • Kĩ năng mềm
 • ngoleminhtam

Kỹ năng mềm- Sự cần thiết cho sinh viên

 • 17/09/2018
 • Kĩ năng mềm
 • ngoleminhtam

Thư viện truyền dữ liệu bất kỳ (byte ,long, float , double ... ) theo gói tin cho arduino

Thư viện truyền dữ liệu bất kỳ (byte ,long, float , double ... ) theo gói tin cho arduino

 • 11/05/2018
 • Kĩ năng mềm
 • nguyenphamcongduc

Lỗi của Arduino? Và các lỗi thường gặp khi lập trình Arduino

Lỗi của Arduino? Và các lỗi thường gặp khi lập trình Arduino

 • 13/04/2018
 • Kĩ năng mềm
 • nguyenphamcongduc

Radar theo dõi máy bay sử dụng CHIP + Elonics E4000

Radar theo dõi máy bay sử dụng CHIP + Elonics E4000

 • 18/12/2017
 • Kĩ năng mềm
 • nguyenphamcongduc