Học liệu

Truyền Tải HVDC: Một Phần Của Giải Pháp Năng Lượng (phần 2)

  • 17/09/2020
  • Học liệu

Ứng dụng đặc biệt của HVDC

HVDC đặc biệt có thể truyền tải dưới mặt biển nơi mà chi phí cho AC là quá lớn

Bộ biến đổi phía sau được sử dụng để kết nối hai hệ thống AC khác tần số

Vùng truyền tải ở Bắc Mỹ

Nguồn: Arrillaga (1998)

Đường dây HVDC có thể ổn định tần số và điện áp hệ thống AC và giúp giảm thiểu thiếu điện

Vài sự án HVDC trước đây

Hầu hết đường đây HVDC trước đây sử dụng cáp ngầm dưới biển nơi mà có lợi nhuận của DC là lớn nhất

Các dự án được lựa chọn

Itaipu, Brazil: 6,300 MW at ±600 kV DC

Leyte-Luzon, Philippines: 350 kV một cực , 440MW, 430 km ở trên mặt đất , 21 km dưới mặt đất

Rihand-Delhi, India: 1,500 MW at ±500 kV

Dự án dự kiến: 1,000 km 1,200 MW cáp ngầm từ Nova Scotia đến Boston, New York city và NJ.

HVDC và đường ống dẫn khí

Sự thay đổi giá thành của HVDC ít hơn ống dẫn khí

Quan hệ chi phí phụ thuộc vào giá từng vùng và giá khí đốt

Năng lượng tái tạo và HVDC

HVDC được xem như nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác vì:

Nguồn (hydro, địa nhiệt, gió, thủy triều) thường không đủ cấp cho nhu cầu

Turbine gió hoạt động với tốc độ thay đổi cung cấp năng lượng với tần số khác nhau, cần chuyển sang DC

Các dự án hydro lớn thường cung cấp nhiều hệ thống truyền tải khác nhau

HVDC và năng lượng mặt trời

HVDC thích hợp để phát triển năng lượng mặt trời trong phạm vi rộng

Pin quang điện sản xuất điện DC

Bức xạ mặt trời trung bình hàng ngày trong tháng

Kinh doanh dựa trên chênh lệch giá

Đường dây công suất lớn HVDC liên kết nhiều múi giờ khác nhau có thể chia sẻ theo nhu cầu

Công suất thủy điện và lưu lượng nước tích trữ cho phép giá điện hưởng lệnh giá theo thời gian.

Các tin khác