Học liệu

Tìm hiểu về IC thời gian thực DS1307

  • 23/10/2020
  • Học liệu

Bài viết trình bày các kiến thức về IC thời gian thực DS1307 rất thông dụng.
IC thời gian thực (RTC) DS1307 có thể đếm giờ, phút, giây, thứ, ngày tháng, năm. Giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn I2C, và đóng vai trò là slave khi kết nối đến Bus I2C này. Có thể đếm thời gian theo định dạng 24 giờ hoặc 12 giờ với chỉ thị AM/PM. Ngoài ra bên trong chíp có bộ dò phát hiện mất nguồn và tự động chuyển sang sử dụng nguồn Pin dự phòng.

File đính kèm:

Các tin khác