Học liệu

So sánh giữa các dòng IC khả trình hiện nay

 • 18/01/2019
 • Học liệu

Trình bày và giải thích cho người học hiểu rõ sự khác biệt giữa PLD, CPLD và FPGA.

CPLD là được cấu thành từ các SPLD, do đó ở đây bài viết xem xét và so sánh giữa các dòng IC khả trình CPLD và dòng IC khả trình FPGA.

Bảng 1 – Bảng so sánh CPLD và FPGA

CPLD

FPGA

 • Cấu trúc theo mảng các dạng tích
 •  Cấu trúc dựa vào LUTMảng kết nối trung tâ
 • Mảng kết nối trung tâm
 •  Ma trận kết nối 2 chiều X – Y
 •  Mật độ tích hợp trung bình
 •  Mật độ tích hợp cao
 •  Tỷ lệ số chân I/O trên macrocell lớn
 •  Tỷ lệ số chân I/O trên macrocell nhỏ
 • Cấu hình được lưu lại khi mất điện, và hoạt động không đổi trong quá trình hoạt động
 • Cấu hình nạp vào SRAM, khi mất điện sẽ không còn, cần có bộ nhớ cấu hình PROM, cấu hình có thể được nạp trong quá trình hoạt động
 •  Cấu trúc đồng nhất
 •  Cấu trúc không đồng nhất

 

 • Nhiều tài nguyên: DLL (delay_Locked Loop:  vòng khóa pha trễ), bộ nhớ, các bộ nhân,…
 •  Ứng dụng: mã hóa và giải mã logic, các máy trạng thái hay các giao diện bus chuẩn (SPI, I2C, …), ưu điểm nổi bật khi thiết kế các mạch logic nhiều đầu vào
 •  Ứng dụng: PCI (Peripheral Component Interface), giao tiếp nối tiếp tốc độ cao và các bộ vi xử lý ứng dụng,…ưu thế  nổi bật khi thiết kế phức tạp, cần nhiều tài nguyên.

Các tin khác