Học liệu

Mạch chỉnh lưu cầu có điều khiển 1 pha dùng thyristor

  • 05/01/2018
  • Học liệu

Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu có điều khiển 1 pha dùng thyristor

 

Từ đó ta tính được các giá trị chỉnh lưu:

 

Hình vẽ mô phỏng như sau:

 

Từ đó có thể mô phỏng dạng sóng trên phần mềm PSIM như sau:

 

 

Các tin khác