Học liệu

Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha bán điều khiển

  • 07/01/2018
  • Học liệu

Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu bán điều khiển

 

Từ đó ta tính được các giá trị chỉnh lưu:

 

Từ đó có thể mô phỏng dạng sóng trên phần mềm PSIM như sau:Các tin khác