Học liệu

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH IAR CHO CHIP MSP430

  • 12/01/2019
  • Học liệu

Các bước hình thành một Project mới cho phần mềm IAR

B1: Tạo mới file project

B2: Chọn chip lập trình

B3: định cấu hình cho Project

B4:  Chọn file xuất đầu ra cho chip, lưu ý đuôi file là .hex cho mô phỏng

B5: Build All sau khi lập trình

Lưu ý: khi lập trình cho mô phỏng mức điều khiển cho ngoại vi nên chọn là mức logic 0

Chi tiết hương dẫn xem video đính kèm link

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

Các tin khác